Nytt medlem: Bergen sanitetsforening

NKS-logoVi presenterer enda et nytt medlem, Bergen sanitetsforening. Lokalforeningen i Bergen ble stiftet allerede i 1898, og har så absolutt satt spor etter seg ved bl.a. å få bygd flere helse- og omsorgsinstitusjoner i Bergen, bl.a. Margit Tanners Minde. Sannsynligvis må Bergensbrannen i 1916 ta skylden for at de eldste arkivene til sanitetsforeningen ikke lenger eksisterer. Forening har hovedsakelig deponert arkivmateriale fra hovedforeningen samt fra et par fond tilknyttet foreningen.

Det er stengt for kommentarer.