To søknader til Norges Dokumentarv-listen

De fleste kjenner til UNESCOs verdensarvliste for faste kulturminner. Noe mindre kjent er UNESCOs verdensarvliste over særlig viktige dokumenter, der Norge har fire bidrag inne, deriblant Lepra-arkivene ved Bergen byarkiv/Statsarkivet i Bergen/Lepramuseet. Nå tar Norsk kulturråd sikte på å opprette en nasjonal liste over særlig betydningsfulle dokumenter. LAB har sendt to nominasjonssøknader, den ene for arkivet etter Festspillene i Bergen, og den andre for de bergenske buekorpsene, representert ved Nordnæs Bataillon og Skansens Bataljon. Resultatet av søknaden og offentliggjøring av listen ventes ved årsskiftet. Les mer her.

 

Det er stengt for kommentarer.